Wspólne zarządzanie przyrodą - partycypacyjne mapowanie terenów chronionych

Czas realizacji: 2015-2016

Projekt finansowany ze środków Fundacji im. S. Batorego

Cel: Celem projektu było usprawnienie uczestnictwa lokalnych społeczności w zarządzaniu obszarem Natura 2000 Dolinki Jurajskie.

Strona projektu: https://crs.org.pl/projekty/wspolne-zarzadzanie-przyroda/