Projekt finansowany z środków NCN -  konkurs SONATA 10

Rekonstrukcja dzikiej przyrody. Postrzeganie przyrody i przywiązanie do miejsca zamieszkania na terenach reintrodukcji żubrów w Polsce 

Czas trwania projektu 36 miesięcy.

Rozpoczęcie realizacji projektu 2017 rok.

Celem projektu jest zbadanie, czy i w jaki sposób przywrócenie do środowiska wolno żyjących żubrów – największych z obecnie wolno żyjących ssaków w Europie – wpływa na postrzeganie przyrody i miejsca zamieszkania przez społeczności lokalne. 

W badaniach zostaną wykorzystane jakościowe i ilościowe metody badań, pozwalające na zrozumienie funkcjonowania żubrów w świadomości społecznej, oraz rzetelny pomiar znaczenia żubrów dla różnych grup społecznych.