SOLARY

Strona projektu: http://www.solary.wisloka.pl/index.php/pl/

Udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66 finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt realizowany jest na terenie 20 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Okres realizacji projektu: 1.06.2012 r. – 31.12.2015 r.

Główne cele kampanii to:

  • przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli gmin partnerskich i pracowników Związku, nauczycieli i młodzieży  (tzw. „doradców domowych”) z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, odnawialnych źródeł energii i zasad komunikowania się z mieszkańcami, 
  • promowanie odnawialnych  źródeł energii i korzyści jakie przynoszą wśród mieszkańców gmin Związku oraz informowanie o realizowanym „Projekcie solarnym”.