Rzeki karpackie - czysta Natura 2000. 

Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowegoSanu.

Projekt złożony we współpracy z Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach konkursu POIiŚ.