Projekt finansowany z środków NCN -  konkurs PRELUDIUM

Konflikty społeczne a obszary chronione. Rola formy ochrony przyrody 

Czas realizacji: 2016-2019

Cel: określenie zależności pomiędzy obszarową formą ochrony przyrody a cechami konfliktów wokół obszarów chronionych na przykładzie województwa małopolskiego; z wykorzystaniem koncepcji PPGIS oraz systemów społeczno-ekologicznych obszarów chronionych (w myśl której obszar chroniony analizowany jest wyłącznie w powiązaniu z jego otoczeniem społecznym).