Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe

Czas realizacji: 2016-2019

Cel: Integracja środowisk partycypujących w citizen science w EU