Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

  • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2013) 
  • Indywidualna Nagroda II Stopnia Rektora UJ za osiągnięcia naukowe (2001)
  • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się pracę doktorską (1994)