Mgr Mariusz Boćkowski

Jestem absolwentem kierunku ochrona środowiska (w specjalności biologia środowiska), na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie przygotowywania prac dyplomowych byłem związany z Zespołem Ochrony Przyrody, Badań Łowieckich i Edukacji Środowiskowej w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po uzyskaniu tytułu magistra pracowałem przez 3 lata w sektorze pozarządowym związanym z ochroną przyrody – w projektach dotyczących, m. in.: reintrodukcji i zarządzania populacjami gatunków chronionych, monitoringiem gatunków cennych i zagrożonych, oceną wpływu gospodarki leśnej na ekosystemy leśne, planowaniem badań terenowych oraz publikacją ich wyników, a także edukacją ekologiczną. Obecnie jestem uczestnikiem anglojęzycznych studiów doktoranckich PhD Programme in Biology, gdzie realizuję badania głównie z zakresu wykorzystania koncepcji usług ekosystemowych w nowoczesnym zarządzaniu środowiskiem (nature governance) ze szczególnym uwzględnieniem praktyki ochrony przyrody w polskich Karpatach.