Mgr Marcin Rechciński

Moim podstawowym zainteresowaniem badawczym jest problematyka konfliktów społecznych wokół obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań związanych z ich systematyzacją oraz identyfikacją przy użyciu nowoczesnych technik. Interesuję się również metodami zarządzania turystyką na obszarach chronionych oraz uwarunkowaniami rozwoju ekoturystyki w Polsce. Na gruncie geografii fizycznej podejmuję zagadnienia związane z rozwojem teorii ochrony przyrody (koncepcja usług ekosystemów) oraz aplikacją wiedzy przyrodniczej w procesach planistycznych.