Mgr Marcin Rechciński

Najważniejsze publikacje w recenzowanych czasopismach

  • Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2012, Efemeryczny krajobraz wschodu słońca jako czynnik motywujący turystów do nocnych wejść na Babią Górę [w:] A. Richling, Ł. Zbucki (red.), Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 34, Warszawa-Biała Podlaska
  • Rechciński M., 2012, Diagnoza historycznych sytuacji konfliktotwórczych w parkach narodowych na przykładzie Gorczańskiego Parku Narodowego, [w:] T. J. Chmielewski, B. Sowińska (red.), Zarządzanie systemami krajobrazowymi, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 33, Lublin.

Inne

  • Rechciński M., 2013, Różnice w formach gospodarowania na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego w świadomości turystów odwiedzających Dolinę Chochołowską [w:] M. Jakiel (red.), Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów, Wyd. IGiGP UJ, Kraków, 131-160
  • Jodłowski M., Rechciński M., 2012, Model of high-mountain hiking trails (via ferrata type) in Tatra National Park - a comparison between Poland and Slovakia with reference to the Alps [w:] Fredman P., Stenseke M., Liljendahl H., Mossing A., Laven D. (red.), The 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas „Outdoor Recreation in Change – Current Knowledge and Future Challenges”, Stockholm, Sweden, August 21-24, 2012, Proceedings, 144-145