Mgr Marcin Rechciński

Jestem absolwentem geografii (specjalność: gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny) oraz zarządzania (specjalność: zarządzanie w turystyce) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2012 roku realizuję studia doktoranckie na kierunku geografia w Zakładzie Geografii Fizycznej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Tam też współprowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu środowiskowych aspektów planowania przestrzennego oraz ekologii krajobrazu. W Instytutu Nauk o Środowisku pracuję przy realizacji projektów związanych z rozwojem turystyki na obszarach chronionych oraz wykorzystaniem technik geoinformacyjnych w zarządzaniu bioróżnorodnością.