Mgr Katarzyna Nieszporek

W oparciu o kilkuletnie doświadczenia i współpracę z samorządami gmin podjęłam nowy kierunek badań dotyczący działań środowiskowych będących elementem zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Skupienie się na tej problematyce podyktowane zostało odpowiedzią na istotne zmiany w systemach zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego, które pojawiły się w ostatnich dekadach. Zainteresowania naukowe skupiam wokół problematyki zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem udziału społeczeństwa w gospodarce odpadami komunalnymi i udziału władz lokalnych w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Ponadto interesuje mnie nieformalna edukacja środowiskowa, a w szczególności świadomość środowiskowa społeczności lokalnych mających wpływ na poprawę stanu środowiska przyrodniczego.