Mgr Katarzyna Nieszporek

 • II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych, tytuł wystąpienia: „Nowe kierunki studiów w odpowiedzi na przemiany społeczne, gospodarcze i ekonomiczne”, 19-20.11.2015, Warszawa.
 • Sporządzanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach w teorii i praktyce, 2-3.03.2015, Wrocław.
 • 2nd International Conference on Sustainable Human Development, iSHuD 2014, 2-4.04.2014, London, UK. Local activities for Sustainable developmnet on the example of Polish municipalities, 250.
 • 2nd World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), “Science education in the face of social change”, temat wystąpienia: “Municipal waste management and life quality - sustainable development of local communities in Małopolska and Podkarpacie”, 2-5.07.2013, Kraków, Polska
 • World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), temat posteru: “E-learning as a method of environmental education in Polish schools”, 19-23.09.2011, Kusadasi, Turcja
 • XVII Konferencja Naukowa Dydaktyków Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, temat wystąpienia: „Czy e-learning jako metoda edukacji środowiskowej ma szansę na sukces w polskiej szkole?”, 26-27.09.2011, Kielce
 • Kurs e-learningowy "Projektowanie kursów on-line", organizator Centrum e-Learningu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 15.03.2010-27.06.2010, Kraków
 • IADIS International Conference e-Learning 2010, temat posteru: „E-learning - a new form of environmental education in Poland”, 26-29.07.2010, Freiburg, Niemcy
 • 2nd European Congress of Conservation Biology, Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Environmental Sciences, temat wystąpienia: “Do local communities in Poland need education on Natura 2000 program?”, 01-05.09.2009, Praga, Czechy
 • International Summer School „Environmental and Resources Management, organizator: University in Ljubljana, 10-24.07.2005, Slovenia
 • Kurs „Land Degradation & Sustainable Rural Livelihoods: Field Assessment” University of East Anglia, Norwich, UK & CEBAS, Centro de Edafologia y Biologia Aplicada del Segura, Spain, 19.04- 02.05.2005, Norwich, Murcia