Mgr Katarzyna Nieszporek

  • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych 2015
  • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w uznaniu za szczególne osiągnięcia zawodowe z okazji inauguracji roku akademickiego 2014/2015
  • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w uznaniu za szczególne osiągnięcia zawodowe z okazji inauguracji roku akademickiego 2006/2007
  • Podziękowania za aktywną postawę, udaną organizację i realizację prezentacji podczas Festiwalu Nauki w Krakowie w dniach 18-20.05.2006 a w szczególności organizację panelu dyskusyjnego „Bioróżnorodność Krakowa” w dniu 19.05.2006