Dr Katarzyna Nieszporek

Ochronę środowiska (w zakresie biologia środowiskowa) ukończyłam na Wydziale Chemii UJ. Zajmuję się badaniami z zakresu lokalnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem edukacji środowiskowej, a w szczególności świadomości środowiskowej. W 2018 roku obroniłam pracę doktorską, która dotyczyła działań środowiskowych będących elementem zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Współtworzę i prowadzę warsztaty w dziedzinie ochrony środowiska (w tym gospodarki odpadami komunalnymi i odnawialnych źródeł energii) w ramach programów informacyjno-edukacyjnych. Jestem współwykonawcą projektów naukowych oraz edukacyjnych z zakresu społecznych aspektów ochrony przyrody oraz gospodarki odpadami komunalnymi finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.