Dr Justyna Gutowska

Interesują mnie relacje społeczeństwa i gospodarki ze środowiskiem, zwłaszcza zrównoważony rozwój lokalny i rozwiązania pozwalające zharmonizować zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych z dbałością o środowisko, a w szczególności z ochroną różnorodności biologicznej. W tym kontekście analizuję także działania państwowej administracji środowiska oraz działania organizacji pozarządowych.