Dr Justyna Gutowska

Ukończyłam Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, wykonując pracę magisterską na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Ukończyłam anglojęzyczne interdyscyplinarne studia doktoranckie o specjalności ekologia. Tematem moich badań doktorskich były powiązania obszarów Natura 2000 z rozwojem społeczności lokalnych w Polsce.