dr Arash Akhshik

Stopień doktora otrzymałem na Eastern Mediterranean University na Cyprze, na Wydziale Turystyki, gdzie prowadziłem również zajęcia dla studentów dotyczące zrównoważonego rozwoju (kurs Sustainable Development). W karierze akademickiej pomaga mi doświadczenie w pracy w turystyce w sektorze zarówno państwowym jak i prywatnym.

Obecnie w swojej pracy badawczej, łączę różne dyscypliny naukowe, aby zrozumieć złożoność relacji człowieka i przyrody. Angażuję się w projekty badawcze, których realizacja może wpłynąć na poprawę jakości życia (well-being) i świadomość ludzi.