Edukacja nieformalna (programy dla administracji samorządowej, państwowej, konsultacje społeczne)

  • Misja „Natura” – Instrument Finansowy LIFE+ - (2012-2016) – współwykonawca projektu.
  • Współpraca z Fundacją Sendzimira, m.in. w ramach projektu Licz na Zieleń
  • Planowanie, organizacja i prowadzenia konsultacji społecznych dla beneficjentów projektów indywidualnych oraz pracowników instytucji realizujących NSRO - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i NIRAS IC Sp. z o.o. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wykonawca projektu.