Edukacja formalna (opracowywanie programów nauczania, zajęcia dla przedszkoli/szkół, szkolenia nauczycieli)

  • Innowacyjne Nauczanie Przyrody w Szkołach Ponadgimnazjalnych - PINaP - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2013-2016) – współwykonawca projektu.,
  • Wydawnictwo zestawu scenariuszy i ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz poradnika metodycznego dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych - grant Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 2002