Zespół Ochrony Przyrody, Badań Łowieckich i Edukacji Środowiskowej

Zespół Ochrony Przyrody, Badań Łowieckich i Edukacji Środowiskowej Instytutu Nauk o Środowisku UJ to interdyscyplinarna grupa specjalistów w dziedzinie ochrony przyrody, nauk społecznych i edukacji środowiskowej. 

Zespół zajmuje się badaniami skupiającymi się na społecznych aspektach ochrony przyrody oraz edukacji środowiskowej, w szczególności dotyczącymi: analiz polityk publicznych w zakresie ochrony przyrody, konfliktów związanych z obszarami chronionymi, funkcjonowania systemu ochrony przyrody, partycypacji społecznej w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi, postrzegania elementów przyrody przez przedstawicieli różnych grup interesariuszy, wykorzystania koncepcji usług ekosystemów czy edukacji środowiskowej wśród różnych grup społecznych. Badania te w większości prowadzone są w ramach projektów badawczych fundowanych z różnych krajowych i międzynarodowych źródeł.

Oprócz badań naukowych, Zespół prowadzi także działalność edukacyjną i doradczą koordynując programy informacyjno-edukacyjne z zakresu ochrony przyrody dla społeczności lokalnych, a także opracowując materiały edukacyjne dla odbiorców w różnym wieku. Współpracuje przy tym z instytucjami publicznymi i pozarządowymi tak w Polsce jak i zagranicą.

W dniu Komisji Edukacji Narodowej 14.10.2015 roku Zespół otrzymał Nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja za wkład w popularuzację wiedzy w środowiskach szkolnych, za intensywną i owocną współpracę za szkołami średnimi na rzecz rozbudzania aspiracji edukacyjnych wśród młodzeży i ludzi dorosłych, za autorstwo podreczników oraz za innowacyjność  w zakresie pomocy naukowych. 

http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/uroczystosci/-/journal_content/56_INSTANCE_LkI0Dsxdegc5/10172/104356154

Zespół tworzą:

Byli pracownicy:

  • Sayantani Basak, MSc (2018-2019)
  • dr Justyna Stańczyk (Gutowska) (2016-2017)
  • dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska (2009-2016)
  • Sristi Kamal, PhD (2011-2015)
  • dr Hanna Kobierska (2006-2011)
  • mgr Marta Tarabuła-Fiertak (2002-2011)

Projekty badawcze realizowane przez Zespół: 

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Zespołu prowadzą kursy dla studentów wszystkich stopni kształcenia na kierunkach: Biologia, studia biologiczno-geograficzne, studia biologiczno-geologiczne, Ochrona środowiska, Zarządzanie zasobami przyrody, Ecology&Evolution: