Ze względu na szeroką tematykę badawczą Zespołu Ochrony Przyrody, Badań Łowieckich i Edukacji Środowiskowej oraz wciąż rosnące zainteresowane tematyką społecznych aspektów w ochronie przyrody studentów wykonujących prace licencjackie i magisterskie pod kierunkiem pracowników Zespołu, pragniemy kontynuować

TERMIN: czwartek godz. 11:00-12:00

MIEJSCE: sala 1.1.3

GŁÓWNY PROWADZĄCY: dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Seminarium wyposaża studenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne jak planować, przeprowadzać i ewaluować badania w ramach pracy magisterskiej jak również jak na podstawie uzyskanych wyników redagować dysertację i ją prezentować. Seminarium kierowane jest w szczególności do studentów przygotowujących prace dotyczące konfliktów i społecznych aspektów ochrony przyrody i środowiska, polityki publicznej ochrony przyrody i środowiska, świadomości ekologicznej i edukacji ekologicznej.

W szczególności seminarium dostarczy studentom wsparcia metodologicznego do przygotowania pracy magisterskiej z wykorzystaniem elementów badań społecznych. Podczas seminariów zostaną omówione podstawowe metody badań ilościowych (kwestionariusz wywiadu) i jakościowych (wywiad bezpośredni, badania fokusowe) oraz techniki analizy danych. Każdy ze studentów będzie miał możliwość indywidualnego tutoringu – pomocy w planowaniu i prowadzeniu poszczególnych etapów badań do pracy magisterskiej.