Szukamy kandydatów na Studia doktoranckie. Zapewniamy dużą samodzielność w pracy, możliwość udziału w krajowych i zagranicznych projektach badawczych, kontakt i pracę z różnymi grupami respondentów. Obecnie realizowane tematy to: (1) konflikty związane z obszarami chronionymi, (2) ocena funkcjonowania systemu ochrony przyrody przez różne grupy interesariuszy, (3) partycypacja społeczna w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi, (4) polityki publiczne dotyczące ochrony przyrody, (5) ewaluacja programów publicznych, (6) postrzeganie elementów przyrody przez przedstawicieli różnych grup interesariuszy, (7) wiedza i świadomość wybranych grup społecznych nt. ochrony przyrody, (8) koncepcja usług ekosystemów – m. in. zrozumienie/dostrzeganie przez różne grupy, odnoszenie usług do obszarów w przestrzeni. Istnieje możliwość podjęcie innej tematyki badawczej z zakresu szeroko pojętych społecznych uwarunkowań ochrony przyrody lub edukacji środowiskowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy (m.grodzinska-jurczak@uj.edu.pl lub telefoniczny (12) 664 5202).