Mariusz Boćkowski, MSc

Major publications in peer-reviewed journals

  • Boćkowski M., Rogowski W. 2018. Valuation of ecosystem services and their application in economic calculation: practical examples of managing natural resources. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 167, 37-64.
  • Boćkowski M., Cent J., Grodzińska-Jurczak M. 2017. Rola zielonej infrastruktury w ochronie różnorodności biologicznej i łączności ekologicznej w Polsce.  The role of green infrastructure in the conservation of biodiversity and ecological connectivity in Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73(2), 110-120  
  • Grodzińska-Jurczak, M., Boćkowski, M., Cent, J. , Pietrzyk-Kaszyńska, A. 2012. Socio-economic problems during Natura 2000 site selection process. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Oddziału PAN w Lublinie 9, 64–69 

Other

  • Boćkowski M.D. (ed.), Bara I., Baran D., Buchholz L., Chachuła P., Gierczyk B., Guzik W., Hordowski J., Kołtowska M., Kotlarczyk J., Kościelniak R., Kucharzyk S., Kujawa A., Melke A., Michalczuk J., Pagacz S., Sachanowicz K., Szary A., Tatoj K., Szczepkowski A., Walendziak J., Wilk T., Wiśniewski D., Witczuk J., Wolański P. 2018.  The Projected Turnicki National Park: the state of natural values in 35 years from the first design of the Park. Nature Heritage Foundation. Nowosiółki Dydyńskie. ISBN:978-83-950568-2-6: 1-400.