Katarzyna Nieszporek, PhD

Major papers in peer-reviewed journals

 • Nieszporek K., Tarabuła-Fiertak M., Grodzińska-Jurczak M., Ochwat-Marcinkiewicz M. 2011. Realizacja edukacji środowiskowej przy użyciu e-learningu. Completion of environmental education by using e-learning. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (5): 391–398
 • Kubala J., Grodzińska-Jurczak M.; Cichoń M. , Nieszporek K. 2008. Motivations for Organic Farming among Farmers from Malopolska Province, Poland. International Journal of Environment and Sustainable Development 7, 3: 345-361
 • Górecki A., Nieszporek K., Ostruszka A., Skolarczyk L., Wójcik M. 2007. "Świadomość ekologiczna młodzieży zamieszkującej okolice wybranych parków narodowych". Roczniki Bieszczadzkie 15: 283-302
 • Grodzińska-Jurczak M., Tomal P., Tarabuła-Fiertak M., Nieszporek K., Read A.D. 2006. Effects of an educational campaign on public environmental attitudes and behaviour in Poland. Resources, Conservation and Recycling 46: 182-197
 • Stępska A., Nieszporek K.; Grodzińska-Jurczak M.; Bryda G. 2006. Perception of environmental problems among pre-school children in Poland. International Research in Geographical and Environmental Education, 15, 1: 62-76

Books and textbooks

 • Nieszporek K., Grodzińska-Jurczak M. 2014. The Role of Associations of Municipalities in Non-formal Education. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia IV, folia 174, 84-89.
 • Nieszporek K., Grodzińska-Jurczak M. 2013. A role of local governments in non-formal education. W: Potyrała K., Rożej-Pabijan E. (red.) Science-Society-Didactics. Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny:162-167
 • Nieszporek K., Grodzińska-Jurczak, 2012. Czy e-learning jako metoda edukacji środowiskowej ma szanse na sukces w polskiej szkole? W: Fudali I., Żeber-Dzikowska I, Buchcic E. (red.) Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na obszarach wiejskich i miejskich. Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego: 369-374
 • Grodzińska-Jurczak M., Nieszporek K., Pietrzyk A., Cent J., Nowak N. 2010. Udział społeczeństwa w ochronie przyrody – konsultacje społeczne w Małopolsce. W: Iwińska K. (red.) Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych. Warszawa, Collegium Civitas Press:  91-100
 • Grodzińska-Jurczak M., Tarabuła-Fiertak M., Cent J., Pietrzyk A., Nieszporek K. 2010. Planowanie programu edukacyjno-informacyjnego. W: Grodzińska-Jurczak M., Tarabuła-Fiertak M. (red.) Jak projektować i prowadzić działania informacyjno-konsultacyjne na obszarach Natura 2000? Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 33-50
 • Grodzińska-Jurczak M., Tarabuła-Fiertak M., Cent J., Pietrzyk A., Nieszporek K. 2010. Realizacja programu informacyjno-edukacyjnego. W: Grodzińska-Jurczak M., Tarabuła-Fiertak M. (red.) Jak projektować i prowadzić działania informacyjno-konsultacyjne na obszarach Natura 2000? Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 65-72
 • Cent J., Grodzińska-Jurczak M., Nieszporek K., Pietrzyk A., Tarabuła-Fiertak M., Ochwat-Marcinkiewicz M., 2009. Komunikacja społeczna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Poradnik dla osób planujących kampanię edukacyjną w zakresie selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi. Kraków, Liga Ochrony Przyrody: 4-39
 • Kobierska H., Nieszporek K. 2006. “Województwo małopolskie i śląskie – różnice w postawach i wiedzy środowiskowej nauczycieli. W: Cichy D. (red.) Edukacja środowiskowa dla społeczności lokalnej. Warszawa: 75-79 
 • Górecki A., Nieszporek K., Grodzińska-Jurczak M. 2005. Świadomość ekologiczna radnych wybranych terenów chronionych w Polsce. W: Domański B. i Skiba S. (red.) Geografia i Sacrum, Tom II, Kraków,  Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ: 51-62
 • Grodzińska-Jurczak M., Nieszporek K., Stępska A. 2005. Percepcja problemów środowiskowych dzieci w wieku przedszkolnym w Polsce. W: Rydz E., Kowalak A. (red.) Edukacja a zrównoważony rozwój w jednoczącej się Europie. Słupsk: 185-194