Katarzyna Nieszporek, PhD

Research cooperation

 • z Zakładem Edukacji, Komunikacji i Mediacji Przyrodniczej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Activities for the Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University

2013 -

 • Coordinator for promotion at the Institute of Environmental Sciences, including the institute’s participation in Małopolska Researchers’ Night 2014 and Biologists’ Night 2014

2006-2012

 • Coordinator of the Science Festival in Kraków as part of the promotion of the Institute of Environmental Sciences

Activities for local governments

 • Związek Gmin Dorzecza Wisłoki przeprowadzenie szkoleń oraz opracowanie materiałów szkoleniowych i do publikacji, w ramach kampanii edukacyjno informacyjnej związanej z realizacją Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Jasło, 4.03- 31.12.2013
 • Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój, warsztaty oraz "Piknik ekologiczny w Dolinie Popradu. Po sąsiedzku z Naturą 2000" w ramach projektu dotowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Piwniczna Zdrój, 27.05.2012
 • Związek Gmin Dorzecza Wisłoki „Jak wspólnie gospodarować odpadami? – kampania informacyjno-edukacyjna na terenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Jasło 1.01-31.12.2010
 • Liga Ochrony Przyrody, „Udział publiczny we wdrażaniu planów gospodarki odpadami”, przeprowadzenie warsztatów na podstawie autorskich wykładów dla przedstawicieli samorządów lokalnych woj. małopolskiego, Ochotnica Górna - 28.10.2009, Rajcza - 17.11.2009
 • Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, „Kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzeki Wisłoki", Projekt finansowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obejmujący szkolenia i opracowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, urzędników i młodzieży w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 1.03 – 31.12.2009, Jasło
 • Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn, „Myśląc o jutrze, segregujemy dzisiaj”, Projekt finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący szkolenia i opracowanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych dot. gospodarki odpadami komunalnymi dla nauczycieli i pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej, 1.02 – 30.06.2009, Zakliczyn
 • Urząd Gminy Jordanów, "Poprawa efektywności gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Jordanów poprzez działania edukacyjno-informacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i zagrożeń związanych ze spalaniem odpadów.", Projekt finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie obejmujący cykl szkoleń dla nauczycieli, urzędników i młodzieży, opracowanie materiałów szkoleniowych, edukacyjnych oraz konsultację i ewaluację projektu, 07.01 – 15.12.2009, Jordanów
 • Szkolenie na zlecenie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim dla nauczycieli z Przedszkoli Publicznych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, szkolnych koordynatorów ds. edukacji ekologicznej pod tytułem: "Edukacja środowiskowa w praktyce - jak przedszkolak może chronić środowisko naturalne?" 08.12.2007, Kraków
 • Starostwo Powiatowe w Przemyślu. Szkolenie i konsultacja w zakresie edukacji ekologicznej na rzecz gospodarowania odpadami, 02.11.2005- 31.12.2005, Kraków, Przemyśl
 • Urząd Gminy Jasło. Wzrost udziału społeczeństwa w racjonalnej gospodarce odpadami komunalnymi- kampania promocyjno-edukacyjna w Jaśle. 01.05.2004- 30.11.2005, Jasło